Nordiska ungdomar i hållbara samhällenNordiska ungdomar i hållbara samhällenNordiska ungdomar i hållbara samhällen
Nordiska ungdomar i hållbara samhällenNordiska ungdomar i hållbara samhällen

Den Nordiske Ungdomsfonden är stängd!

Fonden hade sin sista utdelning den 20 april. Vi jobbar på att hitta ett sätt att fortsätta fonden.

Ansökte du till fonden med deadline 20 april 2022? Bidragskommittéen sammanträder den 25 maj. Du får svar på din ansökan några dagar senare.

Om du har några frågar kan du kontakta NUBFs sekretariat på info@nordicyouth.org

Vem kan söka?

Alla ungdomsorganisationer och självorganiserade ungdomsgrupper med demokratisk struktur, byggt på frivillighet och med hemvist i Norden kan söka stöd från fonden.

Aktiviteterna som tar emot stöd måste arrangeras av och för unga människor, mellan 16 - 30 år.

Deadlines

I 2022 har vi en deadline:

Onsdag den 20 april 2022 kl. 23:59 (din tidszone). Söker du denna omgång kan din aktivitet genomföras från 1. juni och fram till 30 oktober 2022.

Riktlinjer

Du kan läsa fondens riktlinjer, som antogs den 28 oktober 2020, här:

Dansk//Svenska//English

Här kan du också finna instruktioner och vägledning till hur man kan tolka riktlinjerna:

Dansk//Svenska//English

Vad kan du söka till?

Fonden stöttar aktiviteter som bidrar till att skapa hållbara relationer mellan unga i Norden. Ni väljer själv vilken typ av projekt eller aktivitet ni vill genmföra, så länge aktiviteten lever upp till fondens riktlinjer. Aktiviteten kan vara llt från ett seminare, en endagsaktivitet, ett sommarläger, eller en konferens. Läs tilldelningskriterierna i riktlinjerna för att se hur bidragskommittén kommer analysera ansökningarna.

Aktiviteterna borde också fokusera på de globala målen och sikta på att vara inkluderande och mångfaldiga.

Har du fått bidrag?

Om du har fått bidrag från den nordiska ungdomsfonden ska du skicka in en rapport om hur du använt pengarna. Rapporten ska skickas senast en månad efter avslutad aktivitet.

Rapporten består av en avrapportering som du laddar ner, skriver under, och skickar till jro@duf.dk. Kom ihåg att skriva ditt projektnummer.

Du är också mycket välkommen att skicka oss några bilder, några videoklipp och/eller en kort tekst om hur aktiviteten gick!

Behöver du hjälp?

Här är fem möjligheter till hur vi kan hjälpa er, oavsett vad det är ni upplever problem med:

1) Via video: Vi har producerat två videor som kan hjälpa er att söka fonden. Den först handlar om ansökningsprocessen. Den andra om möjliga problem eller frågor som kan vara bra att tänka på när du skickar din ansökan. Videorna är på engelska.

2) Via text: Det finns en skriftlig vägledning under riktlinjerna över denna text-box.

3) Inspiration, nätverk och hjälp med projekt: Ni kan vara med i den årliga ungdomsträningen på Ungdomsön i Köpenhamn (läs mer under 'Ungdomsträning').

4) Nätverk och feedback: Bli en del av projektets facebook-grupp! Här kan du presentera din idé, få feedback, och leta efter partners från andra nordiska länder. Kontakta NUBF's sekretariat för att komma med i gruppen. Läs mera under 'Kontakt'.

5) Kontakta NUBF-teamet: Om du fortfarande har frågor är du välkommen att kontakta sekretariatet. Läs mera under 'Kontakt'.

Bidragskommittén

Medlemmar

Nicholas Kujala, UNR, bidragskommitténs ordförande

Sara Lovisa Roos, LSU

Martin Flindt Nielsen, DUF

Aleksi Murtojärvi, Allianssi

Bogi J. Petersen, FUR

Sandra Butoyi, LNU

Sylvía Martinsdóttir, LUF

Vem bestämmervilka ansökningar som ska få stöttning?

Fondens bidragskommitté avgör vilka ansökningar som ska få stöttning. Medlemmarna jämför ansökningarna mot fondens riktlinjer, speciellt § 4: Tilldelningskriterier.

Bidragskommittén består av 7 medlemmar som alla är under 30 år och kommer från olika nordiska länder. Fem medlemmar i kommittén kommer från vardera självständigt nordiskt lands ungdomsråd (Norge, Sverige, Finland, Island och Danmark). En medlem kommer från de tre autonoma ländernas ungdomsråd (Färöarna, Grönland och Åland), där ansvaret roterar varje år. Den sista medlemmen kommer från Ungdomens nordiska råd (UNR).