Nordiska ungdomar i hållbara samhällenNordiska ungdomar i hållbara samhällenNordiska ungdomar i hållbara samhällen
Nordiska ungdomar i hållbara samhällenNordiska ungdomar i hållbara samhällen

Om NUBF

Projektet 'Nordic Youth in Sustainable Communities' syftar till att skapa hållbara samhällen och starka kontakter mellan unga människor i Norden. Med ekonomisk hjälp från ungdomsfonden kan unga människor utforma aktiviteter och själva uppfylla målet att stärka samarbetet mellan ungdomar i Norden.

På den årliga ungdomsträningen kan ungdomsgrupper och ungdomsföreningar få hjälp och inspiration till aktiviteter, praktisk hjälp med fondansökningar och träffa möjliga samarbetspartners från hela Norden!

Alla unga människor, antingen som del av en ungdomsgrupp, ungdomsförening eller som individer, kan delta i projektet. För att ansöka om pengar från fonden måste möjliga aktiviteter innehålla samarbeten mellan ungdomsgrupper eller föreningar från minst två nordiska länder.

Det danska ungdomsrådet (Dansk ungdoms fællesråd, DUF) leder projektet i samarbete med det danska barn- och undervisningsministeriet samt med DUF:s systerorganisationer i Norge, Finland, Sverige, Island och Färöarna. Projektet är sponsrat av det nordiska ministerrådet och är en del av ett större tre-delat program, som det danska ordförandeskapet av det nordiska ministerrådet startade i 2020. Projektet fortlöper i perioden 2020-2022.

Styrkommittén

Styrkommittén är ansvarig för att fatta beslut rörande projektet och speciellt i relation till ungdomsträningen och fonden, där de, tillsammans med det danska barn- och undervisningsministeriet, beslutar riktlinjer och nominerar kandidater till bidragskommittén.

Var medlem i styrkommittén ansvarar för att främja projektet nationellt, samt att rekrutera personer till ungdomsträningen.

Styrkommittén består av politiskt valda medlemmar, en från vartdera land, samt en anställd från vart ett av de nordiska ungdomsrådens sekretariat. Du finner namnen och länkar till vart ungdomsråd här nedanför.

Politiskt valda medlemmar

Lucas Skræddergaard, DUF

Iman Djelloul, LSU

Margrete Bjørge Katanasho, LNU

Aleksi Murtojärvi, Allianssi

Una Hildardóttir, LUF

Brandar Heðinsson, FUR

Sekretariatsanställda

Jonas Roelsgaard, DUF

Emelie Nilsson, LSU

Ingrid Grøntvedt, LNU

Kaisa Larjomaa, Allianssi

Sigurður Helgi Birgisson, LUF

Hjørdis Gaard, FUR

ALLIANSSI - Det finska ungdomsrådet
ALLIANSSI - Det finska ungdomsrådet
Read more...
DUF - Det danska ungdomsrådet
DUF - Det danska ungdomsrådet
Read more...
LNU - Landsrådet for Norges barn- och ungdomsorganisationer
LNU - Landsrådet for Norges barn- och ungdomsorganisationer
Read more...
LSU - Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
LSU - Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
Read more...
LUF - Landssamband ungmennafélaga/Det isländska ungdomsrådet
LUF - Landssamband ungmennafélaga/Det isländska ungdomsrådet
Read more...
FUR - Føroya Ungdómsráð/Det färöiska ungdomsrådet
FUR - Føroya Ungdómsráð/Det färöiska ungdomsrådet
Read more...

Det danska ordförandeskapsprogrammet i det nordiska ministerrådet 2020

NUBF skapades av det danska ordförandeskapet av det nordiska ministerrådet i 2020. Projektet finansieras av det nordiska ministerrådet och är en del av ett större program som består av tre huvudspår och sträcker sig över tre år, 2020-2022. Det större programmet har som mål att engagera Nordens unga och motivera deras demokratiska medborgarskap, kulturella engagemang och styrka deras mentala hälsa.

Förutom NUBF innehåller programmet också:

  • En gemensam nordisk kvalificering av offentligt utbildningsmaterial med fokus på att stärka studenters demokratiska engagemang i grundskolan och gymnasiet
  • En gemensam nordisk studie av litteratur och forskning gällande orsakerna till mental ohälsa bland unga människor i Norden