Nordiska ungdomar i hållbara samhällenNordiska ungdomar i hållbara samhällenNordiska ungdomar i hållbara samhällen
Nordiska ungdomar i hållbara samhällenNordiska ungdomar i hållbara samhällen

Ungdomsträning

Du, din ungdomsgrupp eller förening är inbjudna till den årliga ungdomsträningen, där ni har möjlighet att utveckla kompetenser som kan användas för att skapa hållbara samhällen mellan de nordiska länderna!

Kanske har du redan en idé till en aktivitet som kan användas för at främja hållbarhet? Kanske du enbart saknar en partnerförening från ett annat nordiskt land? Eller, kanske du inte har en färdig idé, men en lust att delta i skapandet av hållbara samhällen för nordiska ungdomar, mellan länderna? Oavsett anledning, är du varmt välkommen att vara med på ungdomsträningen!

Ungdomsträningen kommer avhållas 1-3 oktober 2021 på Ungdomsön i Köpenhamn. Under träningen kommer du följa ett av två träningsspår för att lära dig mer om hållbara samhällen i Norden. Träningen kommer bestå av föreläsningar, workshops, diskussioner och mycket mer, för att se till att du lämnar ön med de bästa möjligheterna att skapa roliga aktiviteter i din förening.

På träningen kommer du också få hjälp med att planera aktiviteter, praktisk hjälp med din fondansökning samt möta andra unga människor från de andra nordiska länderna. Du har såklart möjlighet att planera nya aktiviteter med de människor du möter på ungdomsträningen och tillsammans har ni möjlighet att bygga en aktivitet från grunden med ekonomisk hjälp från den nordiska ungdomsfonden. Ansök därför till ungdomsträningen och var med på en rolig och inspirerande helg på Ungdomsön i Danmark!

Besök evenemanget på Facebook

Spår 1: De globala målen - en värld full av möjligheter

På spåret 'De globala målen - en värld full av möjligheter' kommer du och andra unga människor från Norden få möjligheten att lära er mer om, och skapa aktiviteter baserat på, världens viktigaste plan, mer känt som Globala Målen.

Detta spår är till för dig som är intresserad av hållbarhet - till exempel inom klimatfrågor, jämställdhet, demokrati, hälsa, hav och marina resurser eller utbildningsfrågor.

Vad är Globala Målen?

År 2015 antog 193 medlemsländer i FN de 17 Globala Målen som en del av Agenda 2030. Enkelt sagt är målet med Agenda 2030 och de 17 målen att förändra vår värld. Dock inte i vilken riktining som helst, så klart, men i en riktning som gör vår värld mer hållbar och uthållig i kristider. De 17 målen och 169 delmålen är de steg som krävs för att lösa vår världs stora problem innan 2030. Exempel på mål är att avskaffa fattigdom, skydda naturen och säkra fred och utveckling för alla människor. Med andra ord, de globala målen syftar till att förändra världen för att skapa en bättre framtid för både människor och naturen.

Vad kommer du lära dig på spåret?

  • Du kommer lära dig mycket om Globala Målen - de 17 huvudmålen samt de 169 delmålen - inklusive historien bakom dem och statusen på dem år 2021
  • Du kommer få inspiration från andra ungdomar om hur man arbetar med Globala Målen och hållbarhet i frivilliga aktiviteter
  • Du kommer få prova olika praktiska verktyg, övningar, och färdigheter för att hjälpa dig och din förening att använda Globala Målen som grund när ni skapar nya aktiviteter för andra ungdomar
  • Du kommer möta massa andra unga människor från Norden som, precis som du, är intresserade i Globala Målen - och du kan även finna möjliga samarbetspartners att skapa nordiska aktiviteter med

Vad kommer hända efter ungdomsträningen?

Detta spår fungerar som en språngbräda för att inspirera dig och dina vänner att skapa aktiviteter med relation till ett, eller flera, av de 17 målen. Efter ungdomsträningen kommer en anmodan om ansökningar till den nordiska ungdomsfonden, vilken du och dina vänner kan söka pengar från för att bekosta den aktivitet ni skapat under träningen.

När och var?

Ungdomsträningen avhålls på Ungdomsön 1-3 oktober 2021. Ungdomsön är en ö utanför Köpenhamn som tidigare användes som militärfort. Idag är ön tillägnad unga människor!

 

Spår 2: Gemenskapsspåret - en bättre värld tillsammans

På 'Gemenskapsspåret - en bättre värld tillsammans' kommer du och andra ungdomar från Norden få möjligheten att lära om, och skapa, aktiviteter baserat på olika sätt att bygga hållbara ungdomsgemenskaper.

Detta spår är till för dig som är intresserad i ungdomsgemenskaper - till exempel genom att främja inklusion, mångfald och samhörigheter för att motverka ensamhet och främja välmående bland unga i samhället.

Vad är hållbara ungdomsgemenskaper?

En ungdomsgemenskap kommer i många former och storlekar - som ungdomsförening, som skolklass, som ett virtuellt nätverk, klubbar, ungdomsprojekt eller som något helt annat. En gemenskap är en plats där unga människor möts runt gemensamma intressen, bygger vänskaper, och går igenom delar av livet tillsammans. En hållbar gemenskap är en som överlever och skapar trivsel - både för det kollektiva livet, och för var enkel ungdom som är en del af den. Vi kan hjälpa våra gemenskaper att hålla sig starka och friska på många sätt; genom att främja samhörigheter, inklusion, mångfald och genom att motverka ensamhet - både i och utanför våra nuvarande gemenskaper.

Vad kommer du lära dig på spåret?

  • Du kommer lära dig om olika sätt att bygga gemenskaper, inklusive en teoretisk inblick på hållbara samhällen och med praktiska exempel från nordiska ungdomsgemenskaper
  • Du kommer få inspiration från andra unga människor om hur man arbetar med gemenskapsbyggning, inklusion, mångfald samt förebyggande av ensamhet i frivilliga föreningar
  • Du kommer få prova olika praktiska verktyg, övningar och färdigheter för att hjälpa dig och din förening att använda gemenskapsbyggande tillvägagångssätt som grund för att skapa aktiviteter
  • Du kommer möta massa andra unga människor från Norden som, precis som du, är intresserade i att bygga ungdomsgemenskaper - och du kan även finna möjliga samarbetspartners att skapa nordiska aktiviteter med

Vad kommer hända efter ungdomsträningen?

Detta spår fungerar som en språngbräda för att inspirera dig och dina vänner att skapa aktiviteter med relation till gemenskapsbyggning, inklusion, mångfald och/eller för att förebygga ensamhet. Efter ungdomsträningen kommer en anmodan om ansökningar till den nordiska ungdomsfonden, vilken du och dina vänner kan söka pengar från för att bekosta den aktivitet ni skapat under träningen.

Vem kan delta?

Unga människor i åldern 16-30 år från alla nordiska länder kan delta. Du kan antingen komma som en del av en egen-organiserad ungdomsgrupp, som del av en ungdomsförening, som ensam individ eller tillsammans med en vän. Om du redan har idéer till en aktivitet är det bra, men absolut inte ett krav för att få delta.

Ungdomsträningen är helt gratis och anmälan görs via vart lands nationella ungdomsråd.

Hur söker jag till ungdomsträningen?

Nedan finner du en översikt över de olika nationella ungdomsråden samt länkar till respektive lands ansökningsformulär.

Danmark och Grönland: DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Om du kommer från Danmark eller Grönland ska du ansöka här.

Norge: LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Om du är från Norge ska du ansöka här.

Sverige: LSU - Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer

Om du är från Sverige ska du ansöka här.

Island: LUF - Landssamband ungmennafélaga

Ansöka genom sigurdur.helgi@youth.is

Finland och Åland: Allianssi

Om du är från Finland eller Åland ska du ansöka här (finska) eller här (svenska).

Färöarna: FUR - Føroya Ungdómsráð

Ansöka genom fur@fur.fo